کرج، کمالشهر، شهرک صنعتی بهارستان ، فاز 2، پلاک 220
34760518 026
کرج، کمالشهر، شهرک صنعتی بهارستان، فاز2، پلاک 220
345600518 26

نمایندگی‌های دیباماندگار

ما در سراسر ایران کنارتان هستیم

شرکت دیبا ماندگار در بسیاری از استان‌های ایران دارای نمایندگی است. برای مشاهده بقیه نمایندگی‌ها و اطلاعات تماس نمایندگان کلیک کنید.شرکت دیبا ماندگار در بسیاری از استان‌های ایران دارای نمایندگی است. برای مشاهده بقیه نمایندگی‌ها و اطلاعات تماس نمایندگان کلیک کنید.شرکت دیبا ماندگار در بسیاری از استان‌های ایران دارای نمایندگی است. برای مشاهده بقیه نمایندگی‌ها و اطلاعات تماس نمایندگان کلیک کنید.شرکت دیبا ماندگار در بسیاری از استان‌های ایران دارای نمایندگی است. برای مشاهده بقیه نمایندگی‌ها و اطلاعات تماس نمایندگان کلیک کنید.شرکت دیبا ماندگار در بسیاری از استان‌های ایران دارای نمایندگی است. برای مشاهده بقیه نمایندگی‌ها و اطلاعات تماس نمایندگان کلیک کنید.

نماینده: مهدوی

شماره تماس: 09121712527

نماینده: فرجی

شماره تماس: 09356488086

نماینده: بارانی

شماره تماس: 09133152083

نماینده: ایزد پناه

شماره تماس: 09179253611 – 09171282141  

 

نماینده : اصلاحی

شماره تماس : 09187206110

نماینده : شمائی

شماره تماس : 09163626964

نماینده : قدیم خانی

شماره تماس : 09396532324

نماینده : عارفی

شماره تماس : 09123160903

نماینده : پارسی

شماره تماس : 09161112131

نماینده: عباسی

شماره تماس: 09123277110

نماینده: دلدار

شماره تماس: 09113310308

نماینده: نادری

شماره تماس: 09022254377

شماره تماس: 09111554377

 

نماینده: محمودی

شماره تماس: 09143163166

 

نماینده: رفیعی

شماره تماس: 09127890975

نماینده: نجارزاده

شماره تماس: 09132416170

نماینده : جواهری

شماره تماس : 09188747834

نماینده : حبیب نژاد

شماره تماس : 09112145938

نماینده : نوائی

شماره تماس : 09128992630

نماینده : نوروزی

شماره تماس : 09158529259