میکس ژل ماندگار

این محصول ترکیبی از ژل کیک و مایع افزایش دهنده مدت ماندگاری بوده و جهت مصرف در انواع کیک های روغنی ، لایه ای ، رولت و کلوچه .تولید و عرضه می گردد

 
ویژگیهای مصرف:

تسهیل و تسریع زمان آماده شدن خمیر
ایجاد بافت یکنواخت و افزایش حجم محصول
بهبود توزیع روغن در آب و پایدار نمودن امولسیون
(AW)افزایش مدت ماندگاری محصول و کاهش آب آزاد محصولماندگاری :8  ماه
بسته بندی : سطل 22 کیلوگرمی
مقدار مصرف : 5-4 درصد از کل وزن خمیر