فیلینگ عسلی ماتریکس

مغزی های آماده مصرف در سه نوع برشی ، دپازیتوری و قابل پمپ شدن تولید و عرضه می گردند.

ویژگیهای مصرف:

  مقاوم به حرارت و سرما
  عدم مهاجرت آبی بین مغزی و محصول
  ماندگاری طولانی مدت
  ایجاد طعم و بافت لذت بخش

توضیحات : این محصول در انواع فرآورده های آردی قنادی ، صنعتی و نانوایی قابل استفاده می باشد و همچنین به دلیل ملاحظات اقتصادی و جلوگیری از  اتلاف وقت  برای تولیدکنندگان صنعتی و صنفی صرفه اقتصادی .بسیار به همراه دارد

ماندگاری : 5 ماه
بسته بندی : 5 و25 کیلوگرمی