روغن قالب

 

این محصول جهت استفاده بر روی باندهای پخت و یا قالب های تفلونی کیک و نان به منظور جدا سازی بهتر محصولات تولید و عرضه می گردد.