بیکینگ پودر اورنگ

محصولی شامل بیکربنات سدیم ، اسید سدیم پیروفسفات ، منوکلسیم فسفات و دیگر موارد مورد نیاز جهت ایجاد حبابهای گاز در خمیر محصولات آردی در دو نوع واکنش کند و سریع تولید و عرضه میگردد.

ویژگیهای مصرف:

افزایش حجم خمیر و کاهش دانسیته خمیر

یکنواخت کردن بافت محصول

افزایش مناسب حجم محصول

                                                                                                

ماندگاری : یک سال

بسته بندی : 10 و 25 کیلوگرمی

مقدار مصرف : 1-2 درصد از کل وزن خمیر