البرز - شرکت پخش بنیس

 • آقای پاکدامن

  تلفن ثابت  36540731-026

  تلفن همراه  09124467026

کرمانشاه - شرکت عرش گستر

 • آقای رعنائی فر

  تلفن ثابت : 38239441 - 083

  تلفن همراه :   09187198910

آذربایجان غربی - شرکت اروم پاک پخش آذربایجان

 • آقای کافی مولا

  تلفن ثابت  : 33467387 - 044

  تلفن همراه :    09141397146

فارس - شرکت پخش پدیده

 • آقای دهقانی

  تلفن ثابت  : 32423914 -071

  تلفن همراه :   09171001028


جهت اخذ نمایندگی در بخش تماس با ما اطلاعات خود را ارسال نمایید. باتشکر